วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

กษัตริย์จิกมี ทรงมีพระบรมราชโองการปิดภูฏาน ปกป้องพสกนิกรจากโควิด-19

24 มี.ค. 2020
164

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกยังคงน่าเป็นห่วง เพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิดยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนหลายประเทศต้องออกประกาศมาตรการสูงสุดคือการสั่งปิดประเทศสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อ

ล่าสุด (23 มี.ค.63) สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ปิดพรมแดนทุกด้าน โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อันเป็นมาตรการปกป้องชาวภูฏานจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

พระบรมราชโองการ ระบุถึงความจำเป็นที่ต้องปิดพรมแดน อันเป็นมาตรการรุนแรง เพื่อรับมือการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่ทั่วโลก และเข้าใกล้ภูฏานมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน ที่ถือเป็นความสำคัญ จึงต้องใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้อง ผู้ที่อยู่ต่างประเทศและอยากจะกลับบ้าน รัฐบาลจะให้การช่วยเหลือ

พระบรมราชโองการ ยังเรียกร้องให้ประชาชนสามัคคีและช่วยเหลือกัน นอกเหนือจากรัฐบาล ที่มีหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนมาตรการที่บังคับใช้ ยังให้ปิดโรงเรียน และดูแลคนชราด้วย

ทรงห่วงใยประชาชนในประเทศ หวั่นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่อาจจะเข้ามาระบาดหนักในภูฏานได้ ประกาศปิดประเทศด้วยพระองค์เองเลย

ทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือสำหรับคนที่ออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อความสบายใจของตัวเองและคนรอบข้างที่สำคัญควรหมั่นล้างมือให้สะอาด