Thursday, 1 October 2020

ด่วนที่สุด อธิบดีกรมควบคุม ส่งจดหมายขอความร่วมมือ

22 Mar 2020
120

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ สำหรับสถานการณ์ covid-19 ที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เพจ THE STANDARD ได้โพสต์ข้อความระบุว่า SHORT NEWS ด่วนที่สุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคัดกรองผู้โดยสารจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่กลับภูมิลำเนา หลังจากที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกประกาศปิดสถานที่ต่างๆ รวม 26 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ 2558

ส่งผลให้มีประชาชนส่วนหนึ่งมีความประสงค์จะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนา สร้างความกังวลว่าอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของ CO VID ล่าสุด นายสุวรรณชัย ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ส่งจดหมาย ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มงวดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิ และผู้อำนวยการสนามบินดอนเมือง

ภาพจาก THE STANDARD

ภาพจาก THE STANDARD

ภาพจาก THE STANDARD

ภาพจาก THE STANDARD

โพสต์ของTHE STANDARD

โดยเฉพาะกรณีของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในจดหมายระบุชัดเจนว่า ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกัน ระดับอำเภอและหมู่บ้าน มีรายละเอียด เช่น จัดทำข้อมูลฐานข้อมูลของผู้ที่เดินทางกลับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมเป็นต้นไป

ขอบคุณ THE STANDARD