Wednesday, 30 September 2020

ด่วน! ผู้ป่วย ‘โควิด-19’ ในไทย เสียชีวิตรายแรก!!

01 Mar 2020
120

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันแล้ว สำหรับสถานการณ์ โควิด-19 ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มี.ค. ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ว่า

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 35 ปี ทำงานขายสินค้าและติดไวรัส covid-19 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 ก.พ.2563 เวลา 18.25 น. ผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัวใดๆทั้งสิ้น และได้รับการรักษาตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลบำราศนราดูลโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิกฤตหลายท่าน และได้รับเครื่องช่วยให้ออกซิเจนในเลือด ECMO

แต่เนื่องจากประเทศไทยได้รับยา favipiravir ในระยะหลัง โดยผู้ป่วยมีอาการรุนแรงใส่เครื่องช่วยหายใจและถึงแม้ว่าจะทำให้เชื้อไวรัสหายไปหมดก็ตาม แต่มีเนื้อปอดเสียหายมาก
และในที่สุดผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างสงบ

นี่เป็นตัวอย่างที่สำคัญว่าโรคนี้สามารถแพร่ได้ ในคนที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยเท่านั้นและแม้แต่ไม่มีโรคประจำตัวก็มีอาการวิกฤตได้

นอกจากนั้นการวินิจฉัยข้างต้นผลจากห้องปฏิบัติการออกมาเป็นไข้เลือดออก ทำให้พยาบาลที่เข้าไปดูแลในวันแรกติดเชื่อไวรัสนี้ไปด้วยและมีปอดบวมรุนแรงทั้งสองข้างแต่ได้รับยาทัน และกลับบ้านไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามมีเนื้อปอดที่เสียหายอยู่ระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านที่กลับมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่เสี่ยง กักตัวอยู่บ้านประมาณ 14 วัน เพื่อรอดูอาการ และหมั่นล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะ