วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563

ประกาศด่วน รีบลงทะเบียนใช้สิทธิรับเงินชดเชย 50% กรณีว่างงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

22 มี.ค. 2020
301

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับในช่วงเวลานี้ ทำให้ประชาชนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้าง ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ประกาศ รีบลงทะเบียนใช้สิทธิ กรณีว่างงาน ลูกจ้าง พนักงาน ไทยคู่ฟ้า ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID- จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ คลิกลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

โพสต์ดังกล่าว

กรอกข้อมูลเข้ามาหน้าตาเวปไซด์จะเป็นหน้าตาแบบนี้

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

รายงานตัวผู้ประกันตน

กรอกข้อมูล

โพสต์ดังกล่าว

สำหรับใครได้รับผลกระทบจาก CO VID ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยครับ

ขอบคุณ ไทยคู่ฟ้า , ข่าวไทย