Tuesday, 29 September 2020

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 2 ฉบับแรก ห้ามเข้าออกสถานที่ เคลื่อนย้ายคน

25 Mar 2020
105

เป็นอีกนึ่งเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ สำหรับสถานการณ์ covid-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้ประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อเกือบจะถึง 1 พันคนแล้ว ล่าสุดได้มีแถลงการณ์สำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยได้ระบุว่า สถานการณ์ควรยกระดับขึ้นสู่การบังคับใช้มาตรการสูงสุด เพื่อให้สามารถนำมาตรการอื่นๆ มาบังคับใช้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยจะออกประกาศและข้อกำหนดให้ทราบต่อไป เช่น ห้ามเข้าออกสถานที่บางแห่ง ห้ามการเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมาก การเคลื่อนย้ายเวชภัณฑ์

ภาพจาก แถลงการสำนักนายกรัฐมนตรี

แถลงการสำนักนายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตามสำหรับในสถานการณ์นี้ ก็ขอให้ทุกท่านกักตัวอยู่แต่ในบ้าน เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และผู้อื่น เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นได้

ขอบคุณที่มาจาก แถลงการสำนักนายกรัฐมนตรี , ข่าวไทย