Sunday, 27 September 2020

ปิดก่อนไม่รอแล้ว ชุมชนกะเหรี่ยงลำพูน ห้ามบุคคลภายนอกเข้า เลี่ยงโควิด

17 Mar 2020
181

เรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ไวรัสที่ระบาดไปทั่วโลก หลายๆประเทศได้มีการสั่งการปิดประเทศไปแล้ว ซึ่งขณะนี้ในไทยระบาดอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และบางจังหวัดได้มีการประกาศปิดจังหวัด แต่สำหรับประเทศไทยนั้นยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะปิดหรือไม่นั้น เป็นการถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้ หลายคนต่างออกมาเรียกร้องให้ปิดประเทศไปเลย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว

แต่ที่ชุมชนกะเหรี่ยงดอยช้างป่าแป๋ จังหวัดลำพูน ไม่รอช้าแล้วจ้า ขณะนี้ได้ปิดชุมชน ห้ามบุคคลภายนอกเข้า ป้องกันการแพร่ระบาด COVID 19 โดยมีชาวบ้านรวมตัวกัน นำไม้และอุปกรณ์ต่างๆมากั้นปากทาวเข้าออกของชุมชน ปิดเองเพื่อป้องกันดีกว่าสูญเสีย เรียกได้ว่าเป็นมาตรการที่เด็กขาดของผู้นำชุมชนจริงๆค่ะ สุดยอดมากๆ

ช่วยกันคนไม้คนละมือ

เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน

สุดยอดมากๆค่ะ

ชุมชนกะเหรี่ยงดอยช้างป่าแป๋ จังหวัดลำพูน

ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงดอยช้างป่าแป้ด้วยนะคะ

ขอบคุณภาพ : Bunsit Meksawanbamrung