Sunday, 27 September 2020

ผู้ว่าฯ กทม. ออกประกาศล่าสุด ขอความร่วมมือไม่ออกนอกพื้นที่กรุงเทพฯ

23 Mar 2020
165

จากสานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อทุกภาคส่วนในประเทศ ทำให้ห้างร้านและตลาดต้องปิดชั่นคราว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ทางพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

ซึ่งหลังจากสั่งให้ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง สถานประกอบการหลายแห่ง รวมถึงมีนโยบายพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 เป็นเวลา 22 วัน ทำให้มีประชาชนจำนวนมากพากันเดินทางกลับภูมิลำเนา

ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงจากการนำเชื้อไปแพร่ต่อในต่างจังหวัด

ล่าสุดทางผู้ว่าฯกทม.ได้ออกประกาศขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บนเฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน ระบุรายละเอียดตามประกาศ

เพื่อความปลอดภัยของเราทุกคน กทม. ขอความร่วมมือจากทุกๆ ท่านดำเนินการตามมาตรการ 7 ข้อ

1.ดังนี้ขอความร่วมมือทุกท่านไม่เดินทางออกนอกพื้นที่ กทม.

2.ขอความร่วมมืออยู่แต่ในที่พักอาศัย และหมั่นทำความสะอาดร่างกาย ที่พัก จุดเสี่ยง หรือจุดสัมผัสร่วมต่างๆ

3.ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐ และเอกชนทุกแห่ง จัดทำมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 ถึง 2 เมตร อย่างเคร่งครัด โดยทันที

4.ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางไปสนามมวย สถานบันเทิง หรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อ พร้อมผู้ใกล้ชิด ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อพักสังเกตอาการในที่พักตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หากมีอาการให้รีบไปหาหมอทันที

5.ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเลี่ยงเดินทางไปยังสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและแออัด และให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 ถึง 2 เมตร

6.ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก

7.ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งมวลชนทุกแห่งลดความแออัดของผู้โดยสาร

ทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือสำหรับคนที่ออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อความสบายใจของตัวเองและคนรอบข้างที่สำคัญควรหมั่นล้างมือให้สะอาด

ขอบคุณ tnews