Monday, 28 September 2020

สงสัยติดเชื้อโควิด โทรเรียก1669 มีรถพยาบาลรับส่ง ห้ามไปเองเด็ดขาด

24 Mar 2020
582

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มระบาดเข้าสู่หลายจังหวัดแล้วทำให้ห้างและร้านค้าจำนวนมากต้องปิดลงชั่วคราว อีกทั้งมีประกาศหยุดงาน โดยขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน ถ้าผู้ใดมีความเสี่ยงหรือมีอาการสงสัยติดเชื้อโควิด-19 กรุณาโทรเรียก1669 จะมีรถพยาบาลไปรับที่บ้านหรือที่ทำงาน ห้ามมาโรงพยาบาล เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้ามีอาการไข้ 37.5 ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้ข้องใจ แล้วโทรเรียก 1669

ด้วยความปราถนาดี จากโรงพยาบาลสบเมย และเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดทำตามที่แพทย์สั่ง และผู้ที่มีอาการเบื่งต้นตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้ด้านบน ควรรีบไปตรวจโดยการโทรเรียก 1669 อย่าไปเองเด็ดขาด เพื่อลดการกระจาย

ทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือสำหรับคนที่ออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อความสบายใจของตัวเองและคนรอบข้างที่สำคัญควรหมั่นล้างมือให้สะอาด

ขอขอบคุณที่มาจาก: โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน