Tuesday, 29 September 2020

สาวโพสต์แบ่งปันวิธีลงทะเบียนประกันสังคม ยื่นเรื่องพักงานเหตุสุดวิสัย

24 Mar 2020
178

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มระบาดเข้าสู่หลายจังหวัดแล้วทำให้ห้างและร้านค้าจำนวนมากต้องปิดลงชั่วคราว อีกทั้งมีประกาศหยุดงาน วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝาก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งใช้ชื่อว่า Pinjuta Nimnulanan ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ประกันสังคม ยื่นเรื่องพักงานเหตุสุดวิสัยโควิด19 ของเราโดนพักงาน 22 วัน ตามข่าวที่ลงนะคะ ใครจะมายื่นด้วยตัวเอง เตรียมเอกสาร ดังนี้นะ

1สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ 1 ฉบับ

3เอกสารที่แสดงว่าให้หยุดงาน เช่น เอกสารแจ้งปิดห้าง

4ปากกา เพื่อความสะดวกรวดเร็วเอามาคะ – มากรอกเอกสาร แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม

กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อที่ 1 ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร

กรอกข้อมูล ข้อที่ 2 ยื่นคำขอฐานะ ติ๊กช่อง ผู้ประกันตน ติ๊กช่องเพิ่ม เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

ข้ามไปข้อที่ 5 เลยคะ ติ๊กช่อง อื่นๆ ระบุ แล้วเขียนว่า เหตุสุดวิสัยโควิด 19

ลงชื่อผู้ยื่นคำขอ

กรอกเสร็จกดบัตรคิวเลยคะ

แล้วยื่นส่งเอกสาร กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน จากเหตุสุดวิสัยโดยจะให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ ไวรัสโควิด19 รวมทั้งภัยอื่นๆ ทั้งจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยท่านที่ประกันตนที่ตกงานหรือไม่ได้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ด้านภาครัฐ หากที่ทำงานของท่านสั่งให้หยุดงานหรือหยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

เพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะ คนเริ่มมากันเยอะแล้ว

กี่วันได้เงินทดแทน พนักงานยังตอบไม่ได้คะ

แนะนำโทรติดต่อตามผลเป็นประจำ รออัพเดตอยู่เรื่อยๆนะคะ

ทุกคน ใส่แมสมากันด้วยนะ ทำเรื่องเสร็จรีบกลับบ้านกันนะ

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก Pinjuta Nimnulanan

ภาพจาก Pinjuta Nimnulanan

ภาพจาก Pinjuta Nimnulanan

ต้องขอคุณข้อมูลดีๆ จาก Pinjuta Nimnulanan นะครับ สำหรับใครที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็รีบไปขึ้นทะเบียนกันได้เลยนะครับ

ขอบคุณ Pinjuta Nimnulanan , มุมข่าว