วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

เชื้อพระวงศ์องค์แรกของโลก

28 มี.ค. 2020
148

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุด เจ้าหญิงมาเรีย เทเรซ่าแห่งบูร์บอง ปาร์มา Bourbon-Parma royal ทรงสิ้นพระชนม์จาก โควิด-19 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นับเป็นเชื้อพระวงศ์พระองค์แรกของโลก ที่สิ้นพระชนม์จากโรคระบาดดังกล่าวนี้ แถลงการณ์จาก ราชวงศ์บูร์บอง ปาร์มา ว่า เรามีความเสียพระทัยต่อการสูญเสียอย่างยิ่งในครั้งนี้ และจะมีการจัดพิธีพระศพขึ้น ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปนต่อไป โดยพระองค์สิริพระชันษาได้ 86 ปี

เจ้าหญิงมาเรีย เทเรซ่าแห่งบูร์บอง ปาร์มา

เจ้าหญิงมาเรีย เป็นพระธิดาในเจ้าชายซาเวียร์ ดยุคแห่งปาร์มาและปิอาเชนซ่า และเป็นพระปิตุจฉาในเจ้าชายคาร์ลอส ดยุคแห่งปาร์มา ประมุขของราชวงศ์บูร์บอง-ปาร์มา โดยพระองค์เป็นพระญาติของกษัตริย์เฟลิเป้ที่ 6 แห่งสเปน และเป็นพระญาติในสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ ในรัชกาลปัจจุบัน

เจ้าฟ้าหญิงมาเรีย ปีอาแห่งซาวอย เจ้าหญิงแห่งบูร์บง ปาร์มา

สำหรับ ราชวงศ์บูร์บอง-ปาร์มา เคยปกครองดินแดนราชรัฐปาร์มา ซึ่งปัจจุบันเมืองนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี จากนั้นมีการผนวกแผ่นดินดังกล่าว เมื่อปี 1859 ในการรวมชาติของอิตาลี ปัจจุบันราชวงศ์เป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์เนเธอร์แลนด์ เนื่องด้วยเจ้าชายคาร์ลอส เป็นพระโอรสในเจ้าหญิงไอรีนแห่งเนเธอร์แลนด์

องค์แรกของโลก เจ้าหญิงมาเรีย สิ้นพระชนม์จากโควิด

ทั้งนี้สำหรับประชาชนทั่วไปก็ขอความร่วมมือสำหรับคนที่ออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อความสบายใจของตัวเองและคนรอบข้างที่สำคัญควรหมั่นล้างมือให้สะอาด

ขอบคุณแหล่งอ้างอิง แนวหน้า , มุมข่าว