Thursday, 1 October 2020

เริ่มแจกแล้ว เงินค่าเกี่ยวข้าว 10000

07 Dec 2019
161

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่น่าประทับใจสำหรับเงินค่าเกี่ยวข้าวที่ทางรัฐฯช่วยเหลือไร่ละ 500 บาท เป็นจำนวน20 ไร่นั้น ก็ได้เริ่มทยอยโอนตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา เริ่มจ่ายวันนี้วันแรกผ่าน ธกส

ค่าเกี่ยวข้าว

โดยอัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10000 บาท

เริ่มจ่ายเงินเมื่อไหร่ เริ่มจ่ายเงินผ่าน ธกส ถึงมือชาวนาได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธค 62 ถึง 30 กย 63 ขยายระยะเวลาการจ่ายให้เกษตรกรจากเดิมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ดูได้ที่นี่

กรอกเลข 13 หลัก กดค้นหา

ขอบคุณ ไทยรัฐ